ოფისები სრული სერვისით

საიჯარო ფასი განისაზღვრება შერჩეული ოფისის ფართობის მიხედვით

1 კვ.მ – დღგ-ს ჩათვლით

ოფისის იჯარა მოიცავს:

 • დალაგება დასუფთავებას

 • სასაშვო და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებით უზრუნველყოფას

 • ელექტროენერგიითა და გენერატორით უზრუნველყოფას

 • WiFi

 • დერეფნებისა და გარე პერიმეტრის 24 საათიან ვიდეომეთვალყურეობას

 • ფიქსირებული მანქანის ავტოსადგომით მომსახურებას

 • წყალმომარაგებას

01
02
03
04
05
06
water_01

ოფისები სრული სერვისით

საიჯარო ფასი განისაზღვრება შერჩეული ოფისის ფართობის მიხედვით

1 კვ.მ დღგ-ს ჩათვლით

ოფისის იჯარა მოიცავს:

 • დალაგება დასუფთავებას

 • სასაშვო და ხანძარსაწინააღმდეგო
  სისტემებით უზრუნველყოფას

 • ელექტროენერგიითა და
  გენერატორით უზრუნველყოფას

 • წყალმომარაგებას

 • დერეფნებისა და გარე პერიმეტრის
  24 საათიან ვიდეომეთვალყურეობას

 • ფიქსირებული მანქანის
  ავტოსადგომით მომსახურებას