საკონფერენციო დარბაზი

  • მაღალი სტანდარტებით აღჭურვილი საკონფერენციო დარბაზები, კონფერენციების, სემინარების, ტრენინგების, სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებისა და ღონისძიებების ჩასატარებლად.

  • ქათერინგი

Asset 1

23 ადგილი

Asset 2

45 ადგილი

საკონფერენციო დარბაზი

  • მაღალი სტანდარტებით აღჭურვილი საკონფერენციო დარბაზები, კონფერენციების, სემინარების, ტრენინგების, სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებისა და ღონისძიებების ჩასატარებლად.

  • ქათერინგი

Asset 1

23 ადგილი

Asset 2

45 ადგილი